Reklama

KOMPUTRON (KOM): Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Komputronik S.A.

Raport bieżący nr 34/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, (Emitent) informuje, że w dniu 13 listopada 2018 r. powziął informację o dokonanej w dniu 6 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu związanej z uchwałą nr 15 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 września 2018 r.

Reklama

Zarząd Emitenta wskazuje, że zmiana Statutu, o której mowa powyżej, polegała na uchyleniu §7 ust. 1a Statutu o następującym brzmieniu:

"Warunkowy kapitał zakładowy Spółki (po zmianach) wynosi nie więcej niż 29.162,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 50/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

a. 268.625 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.

b. 23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r.”.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 979.397,40 zł i dzieli się na 9.793.974 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

- 6.000.000 akcji serii A,

- 131.375 akcji serii B,

- 1.450.000 akcji serii C,

- 744.999 akcji serii D,

- 1.355.600 akcji serii E,

- 112.000 akcji serii F.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9.793.974.

Zmiana Statutu, o której mowa powyżej zaczęła obowiązywać od dnia jej zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-13Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »