Reklama

MBANK (MBK): Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 24 października 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 26 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 28 marca 2019 r.

Wyjaśniamy, iż wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 24 października 2019 r. zawiera między innymi wpis zmiany wysokości kapitału zakładowego Banku, jednak są to dane na dzień 28 marca 2019 r., tj. na dzień podejmowania uchwały przez XXXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Banku była podawana w raporcie bieżącym 34/2019 z dnia 24 września 2019 r. Od dnia 24 września 2019 r. kapitał zakładowy Banku wynosi 169.393.748 zł i dzieli się na 42.336.437 akcji zwykłych na okaziciela oraz 12.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Reklama

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.348.437.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W §22 ust. 1 dodaje się literę a) w następującym brzmieniu oraz zmienia oznaczenia dotychczasowych liter a) do l) na a) do m):

"a) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku,”

2. W § 22 ust. 1 dodaje się literę n) w następującym brzmieniu:

"n) zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance.”

3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 1) poprzez zastąpienie brzmienia litery c) nowym brzmieniem oraz dodanie liter d) - f) w następującym brzmieniu:

"c) rekomendowanie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów odpowiedniości Zarządu i Rady Nadzorczej jako całości i poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyznaczonych w Polityce Odpowiedniości mBanku oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku,

d) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji,

e) dokonywanie okresowej oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie,

f) dokonywanie okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny.”

4. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 litera c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"c) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli

wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej,”

5. Zmienia się § 31a ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.”

6. Zmienia się § 31a ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"5. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu, wprowadzone w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej.”

7. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 169.347.928 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na 42.336.982 (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się tekst jednolity Statutu mBanku S.A., z uwzględnieniem ww. zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-25Maciej MołdawaWicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »