MBANK (MBK): Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A. – pomyłka Sądu rejestrowego - raport 21

Raport bieżący nr 21/2022

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje o dokonaniu w dniu 30 maja 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd rejestrowy”), rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 24 podjętej przez XXXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 31 marca 2022 r.

Rejestracja dotyczy następujących zmian Statutu Banku:

Reklama

1. Zmiany ust. 5 w § 6 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"5. Bank może wykonywać lub pośredniczyć w wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, na zlecenie innych banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych lub podmiotów powiązanych, o ile są one objęte przedmiotem działalności podmiotów zlecających.”

2. Dodania ust. 2 w § 11 w następującym brzmieniu:

"2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

3. Zmiany§ 30b poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są w formie:

a) strategii - przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą,

b) polityk – przez stałe komitety powołane na podstawie § 8a ust. 3, Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą,

c) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu,

d) pism okólnych – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku,

e) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku – przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających,

f) procedur pracy – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku.

2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określa odpowiednie zarządzenie w sprawie legislacji wewnętrznej.”

4. Zmiany § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"Kapitał zakładowy wynosi 169.539.536 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) złotych i dzieli się na 42.384.884 (czterdzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.”

Jednocześnie Zarząd informuje, że rejestracja wyżej wymienionych zmian Statutu Banku nastąpiła w wyniku błędu Sądu rejestrowego.

Bank złożył wniosek o rejestrację zmian Statutu mając na uwadze postanowienie art. 430 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym: "Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie, z uwzględnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5.”

Jednocześnie z wnioskiem o rejestrację zmian Statutu złożony został także wniosek o zawieszenie postępowania w tym zakresie. Powyższe wynikało z faktu, iż zgodnie z postanowieniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zmiana Statutu Banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Stosowny wniosek o zezwolenie na dokonanie zmian Statutu został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na zmiany Statutu nie zostało natomiast zakończone do czasu złożenia wniosku o rejestrację tych zmian w Sądzie rejestrowym.

Sąd rejestrowy pominął wniosek Banku o zawieszenie postępowania oraz, błędnie, dokonał rejestracji wymienionych wyżej zmian Statutu Banku.

Mając na uwadze, iż postanowienie Sądu rejestrowego z 30 maja 2022 r. dotyczące rejestracji zmian Statutu zostało wydane bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wymaganego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Bank złoży skargę na powyższe postanowienie.

Ze względu na powyższe, do niniejszego raportu bieżącego nie załączono tekstu jednolitego Statutu Banku uwzględniającego zmiany zarejestrowane przez Sąd rejestrowy 30 maja 2022 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-31Maciej MołdawaWicedyrektor Departamentu Compliance

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »