Reklama

TIM (TIM): Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM SA.

Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Na podstawie § 5pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd TIM S.A. ("Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lipca 2018r Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS sygn. akt WR.VI.Ns-Rej. KRS/021800/18/918 o zarejestrowaniu przez sąd w dniu 13 lipca 2018 r. zmiany par. 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 24/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 13 czerwca 2018 r.

W dniu 13 czerwca 2018 r na mocy Uchwały nr 24/13.06.2018r Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanowiło co następuje:

"Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu TIM Spółka Akcyjna (przyjętego uchwałą numer 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

" § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki:

8. Rada nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród członków rady nadzorczej.

9.Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:

1)monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

3)monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

4)monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,

5) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych”.

2.W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą. "

Informację o podjęciu ww. uchwały Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 22/2018r z dnia 14 czerwca 2018r.

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany, o których mowa powyżej – przyjęty na mocy Uchwały nr 25/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 13 czerwca 2018 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-19Krzysztof FoltaPrezes Zarządu
2018-07-19Anna Słobodzian-PułaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »