Reklama

QUERCUS (QRS): Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") w związku z otrzymaniem postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 listopada 2017 r., informuje o zarejestrowaniu i wpisaniu w dniu 22 listopada 2017 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ww. Sąd zmian w statucie, strukturze kapitału zakładowego oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta (w drodze umorzenia akcji własnych).

Reklama

Zarejestrowane zmiany statutu dotyczyły zmiany §7 ust. 1 i §8 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.025.535,90 zł (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).”.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:

"2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60.255.359 (sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji, w tym:

1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,

2) 1 268 210 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 21036791,

3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,

4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,

5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,

6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,

7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,

8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,

9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,

10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,

11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,

12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,

13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,

14) 2 496 688 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 38011106,

15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,

16) 1 193 369 akcji serii A21 o numerach od 40390355 do 41583723,

17) 17 270 071 akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071,

18) 2 317 542 akcje serii C o numerach od 00000001 do 02317542.”.

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.727.378,10 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy).”.

Nowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:

"2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 57 273 781 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji, w tym:

1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,

2) 1 201 739 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20970320,

3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,

4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,

5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,

6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,

7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,

8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,

9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,

10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,

11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,

12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,

13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,

14) 2 285 113 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37799531,

15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,

16) 682 464 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 41072818,

17) 17 270 071 akcji serii B o numerach od 00000001 do 17270071,

18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915.”.

Quercus TFI S.A. załącza tekst jednolity statutu Emitenta, uwzględniający przedmiotowe zmiany.

Ww. zarejestrowana przez Sąd zmiana kapitału zakładowego implikuje zmianę struktury kapitału zakładowego Emitenta polegającą na umorzeniu 2 981 578 akcji Spółki.

Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta z dniem 22 listopada 2017 r. w związku z zarejestrowaniem przez w/w sąd umorzenia 2 981 578 akcji Emitenta. Umorzonym akcjom odpowiadało 2 981 578 głosów na walnym zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że Emitent nie mógł wykonywać prawa głosu z akcji własnych. Akcje zostały umorzone za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Emitenta (umorzenie dobrowolne). Wynagrodzenie akcjonariusza za jedną umarzaną akcję wynosiło 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych i 50/100). Powyższe wynagrodzenie było jednolite dla akcji imiennych i akcji na okaziciela.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.727.378,10 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 57 273 781 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji, uprawniających do 57 273 781 (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) głosów.

W związku z w/w umorzeniem akcji, Emitent nie posiada już żadnych akcji własnych.

Podstawa prawna:

- §38 ust. 1 pkt 2 ppkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

- § 5 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

- § 5 ust. 1 pkt 12) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-08Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2017-12-08Paweł Pasternok Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »