QUERCUS (QRS): Rejestracja przez sąd zmiany statutu, wysokości i struktury kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji Quercus TFI S.A. - raport 47

Raport bieżący nr 47/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 listopada 2021 r., informuje o zarejestrowaniu i wpisaniu w dniu 17 listopada 2021 r. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ww. Sąd zmian w statucie, strukturze kapitału zakładowego oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta (w drodze umorzenia akcji własnych).

Reklama

Zarejestrowane zmiany statutu dotyczyły zmiany §7 ust. 1 i §8 ust. 2.

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.071.645,10 zł (sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i dziesięć groszy).”.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:

"2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 60 716 451 (sześćdziesiąt milionów siedemset szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji, w tym:

1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,

2) 1 156 405 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20924986,

3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,

4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,

5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,

6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,

7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,

8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,

9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,

10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,

11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,

12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,

13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,

14) 2 140 816 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37655234,

15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,

16) 334 021 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40724375,

17) 15 750 815 akcji serii B o numerach od 00000001 do 15750815,

18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915,

19) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000”.

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.883.423,80 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy).”.

Nowe brzmienie § 8 ust. 2 statutu Spółki:

"2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 58.834.238 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji, w tym:

1) 19 615 164 akcje serii A1-A6 o numerach od 00000001 do 19615164,

2) 1 118 320 akcji serii A7 o numerach od 19768582 do 20886901,

3) 800 000 akcji serii A8 o numerach od 21036792 do 21836791,

4) 1 180 000 akcji serii A9 o numerach od 21836792 do 23016791,

5) 1 200 000 akcji serii A10 o numerach od 23016792 do 24216791,

6) 1 200 000 akcji serii A11 o numerach od 24216792 do 25416791,

7) 1 200 000 akcji serii A12 o numerach od 25416792 do 26616791,

8) 420 000 akcji serii A13 o numerach od 26616792 do 27036791,

9) 270 000 akcji serii A14 o numerach od 27036792 do 27306791,

10) 2 760 000 akcji serii A15 o numerach od 27306792 do 30066791,

11) 2 760 000 akcji serii A16 o numerach od 30066792 do 32826791,

12) 924 315 akcji serii A17 o numerach od 32826792 do 33751106,

13) 1 540 000 akcji serii A18 o numerach od 33974419 do 35514418,

14) 2 019 592 akcji serii A19 o numerach od 35514419 do 37534010,

15) 1 840 000 akcji serii A20 o numerach od 38550355 do 40390354,

16) 41 293 akcje serii A21 o numerach od 40390355 do 40431647,

17) 14 320 639 akcji serii B o numerach od 00000001 do 14320639,

18) 124 915 akcji serii C o numerach od 00000001 do 00124915,

19) 5 500 000 akcji serii D o numerach od 00000001 do 05500000.”.

Quercus TFI S.A. załącza tekst jednolity statutu Emitenta, uwzględniający przedmiotowe zmiany.

Ww. zarejestrowana przez Sąd zmiana kapitału zakładowego implikuje zmianę struktury kapitału zakładowego Emitenta polegającą na umorzeniu 1 882 213 akcji Spółki.

Jednocześnie Quercus TFI S.A. informuje o obniżeniu kapitału zakładowego Emitenta w związku z zarejestrowaniem przez ww. sąd umorzenia 1 882 213 akcji posiadanych przez Emitenta. Umorzonym akcjom własnym odpowiadało 1 882 213 głosów na walnym zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że Emitent nie mógł wykonywać prawa głosu z akcji własnych. Akcje zostały umorzone za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez Emitenta (umorzenie dobrowolne). Wynagrodzenie akcjonariusza za jedną umarzaną akcję wynosiło 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych i 50/100). Powyższe wynagrodzenie było jednolite dla akcji dopuszczonych i akcji nieodpuszczonych do obrotu na GPW w Warszawie S.A. Wartość nominalna akcji nie uległa zmianie i wynosi 0,10 zł.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 883 423,80 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 58 834 238 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem) akcji, uprawniających do 58 834 238 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem) głosów.

W związku z ww. umorzeniem akcji, Emitent nie posiada już żadnych akcji własnych.

Podstawa prawna:

- §5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-18Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2021-11-18Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »