Reklama

MIRBUD (MRB): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 68/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 64/2009 z dnia 17 listopada 2009r., Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o powzięciu informacji o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowienia z dnia 18.08.2010r. (sygnatura akt: LD.XX NS-REJ.KRS/15727/10/519) w przedmiocie dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Wpisana wartość kapitału zakładowego Emitenta wynosi 7.500.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, z których przysługuje 75.000.000 głosów.

Kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych poprzez emisję 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H (nieuprzywilejowanych), o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wyżej przedstawiona rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonana została na podstawie Uchwał Zarządu MIRBUD S.A. Nr VIII/2010, IX/2010 i X/2010 podjętych w dniu 23 lipca 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Emitenta, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 31/2009 z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o czym Emitent informował Raportem bieżącym Nr 81/2009 z dnia 16 grudnia 2009r.

Jednocześnie Sąd dokonał wykreślenia kapitału docelowego, uprzednio wpisanego w kwocie 1.000.000 zł.
Halina Mirgos - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | rejestracja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »