Reklama

KOMPUTRON (KOM): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 14 grudnia 2010 r. powziął informację o rejestracji w dniu 8 grudnia 2010 r. przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 135.560, 00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt).

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane poprzez emisję 1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Emisja akcji serii E odbyła się w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 1 września 2010 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Emitenta do zawarcia z KDPW SA umowy o rejestrację akcji serii E, o której treści Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2010 w dniu 2 września 2010 r.

Po zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 955.059,90 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć i 90/100), z których przysługuje prawo do 9.550.599 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i dzieli się na:

- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

- 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

- 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

- 1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »