Reklama

KOMPUTRON (KOM): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 6/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż powziął informację o rejestracji w dniu 13 kwietnia 2011 roku przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 2.175,00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć).

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane poprzez emisję 21.750,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Emisja akcji serii B odbyła się w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 maja 2009 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 4 z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 9 lutego 2010 roku.

Po zarejestrowaniu przedmiotowego podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 957.234,90 zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery i 90/100), z których przysługuje prawo do 9.572.349 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i dzieli się na:

- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

- 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

- 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

- 1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

- 21.750 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Jacek Piotrowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »