Reklama

SIMPLE (SME): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

Raport bieżący nr 34/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SIMPLE S. A. informuje, iż w dniu 20 września 2016 r. uzyskał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego z kwoty 4.380.298 zł do kwoty 4.812.160 zł.

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło o czym informowano w poprzednich raportach bieżących w związku z subskrypcją akcji serii L w drodze emisji publicznej.

Jednocześnie Zarząd SIMPLE S.A. informuje o zmianie §3 Statutu Spółki. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 2 września 2016 r. nr VIII/36/2016 przyjęto tekst jednolity Statutu SIMPLE S.A. Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta w wykonaniu Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2016 r.

Dotychczasowe brzmienie §3 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.380.298,- (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy

dwieście dziewięćdziesiąt osiem) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości

nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii Co wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1, (jeden) złoty każda,

- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda.

Nowe brzmienie §3 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.812.160 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy dwieście sto sześćdziesiąt) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 756.000 – (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 225.000 – (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości

nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 102.690 – (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 360.000 – (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 180.000 – (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1, (jeden) złoty każda,

- 73.350 – (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F

o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 72.864 – (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 27.000 – (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 15.245 – (piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 378.000,- (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii K wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda,

- 431.862 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,– (jeden) złoty każda.

Tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie - Dokumenty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184poz. 1539) w związku z §5 ust. 1 pkt 9 oraz §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-21Rafał WnorowskiPrezes Zarządu
2016-09-21Michał SiedleckiWiceprezes Zarządu
2016-09-21Daniel FrygaWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »