Reklama

POLWAX (PWX): Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki oraz zmian w Statucie Polwax S.A. - raport 40

Raport bieżący nr 40/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka”, "Emitent”) w dniu 22.10.2020 r. powziął informację, na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, o dokonaniu wpisu w dniu 22.10.2020 roku przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle oraz zmiany Statutu Polwax S.A.

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w drodze emisji 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z dnia 25.03.2019 roku ("NWZ”).

Kapitał zakładowy Spółki, który przed emisją akcji na okaziciela serii E wynosił 515.000,00 zł został podwyższony o kwotę 1.030.000,00 zł i wynosi obecnie 1.545.000,00 zł i dzieli się na 30.900.000 akcji, w tym:

1) 6.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

2) 3.560.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, z których 1.779.673 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w ilości 1.780.327 są akcjami zwykłymi na okaziciela,

3) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

4) 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Wskutek rejestracji wymienionych wyżej zmian ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 32 679 673.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian Statutu Spółki. Zmiany w Statucie Polwax S.A. zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 3 NWZ z dnia 25.03.2019 r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki i obejmują zmianę dotychczasowej treści jego §4 ust.1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.545.000,00 (słownie: milion pięćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 30.900.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);

2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000 o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), z których 1.779.673 akcji serii C są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C w ilości 1.780.327 są akcjami zwykłymi na okaziciela;

3) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00001 do D 300 000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);

4) 20.600.000 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.030.000,00 zł (słownie: milion trzydzieści tysięcy złotych).”

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-22Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu
2020-10-22Jarosław Świć Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »