Reklama

STARHEDGE (SHG): Rejestracja scalenia akcji w KRS, zmian w Statucie Spółki Starhedge S.A. oraz informacja o opuszczeniu przez Emitenta segmentu lista alertów. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd STARHEDGE S.A. (Emitent , z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018r. z ogólnie dostępnej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informacje o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o rejestracji przez Sąd w dniu 12 grudnia 2018 r. zmian statutu związanych z podjętymi w dniu 17 października 2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałami: nr 3 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnieniem Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały i nr 4 dotyczącej zmiany statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednoliteg , o których to uchwałach i ich planowaniu Emitent informował w raportach bieżących ESPI nr 16/2018 i 15/2018.

Reklama

W wyniku rejestracji zmiany, wartość nominalna akcji Emitenta została podwyższona z kwoty 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) do kwoty 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy) przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji z 88.000.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów) do 22.000.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) sztuk czyli połączeniu każdych 4 (słownie: cztery) sztuk akcji w jedną akcję, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego oraz zachowaniu niezmienionych uprawnień z akcji (scalenie akcji).

Równocześnie Spółka wskazuje, że § 7 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 21.120.240,00 złotych (dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści złotych i 00/100 groszy) i nie więcej niż nie wyższej niż 56.160.000,00 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) dzieląc się na:

1) 22 000 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy),

2) nie mniej niż 250 (dwieście pięćdziesiąt) akcji i nie więcej niż i nie więcej niż 36.500.000 (trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B ("Akcje Serii B”) o wartości nominalnej 0,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć groszy).”

O dalszych etapach procedury scalania akcji Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Ponadto Zarząd Spółki informuję, iż zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lipca 2018 roku, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu dokonano rejestracji zmian wprowadzonych do Statutu Spółki Emitenta dotyczących §13(1) ust. 1 I 2 oraz § 22.Statutu.

Spółce do dnia dzisiejszego nie doręczono Postanowienia Sadu Rejestrowego.

Emitent informuje także iż przestał być kwalifikowany do segmentu listy alertów.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009, nr 185, poz.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-27Tomasz Bujak Członek ZarząduTomasz Bujak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »