ALCHEMIA (ALC): Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj.

1 kwietnia 2019 r. Spółka powzięła wiadomość (na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy”) Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 marca 2019 r. zmian wynikających z: (i) uchwały nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego, (ii) uchwały nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji oraz (iii) uchwały nr 7/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki (razem jako "Uchwały”).

Reklama

Spółka informuje, iż Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 260.000.000 zł (dwieście sześćdziesiąt milionów złotych) do kwoty 225.485.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 34.515.000 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset piętnaście tysięcy złotych) poprzez umorzenie 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki, uprawniających do 26.550.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) każda akcja, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLGRBRN00012.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi 225.485.000 zł i składa się z 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, uprawniających łącznie do 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) głosów, o wartości nominalnej 1,30 zł (jeden złoty i trzydzieści groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 225.485.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 173.450.000.

Jednocześnie Sąd Rejestrowy dokonał także rejestracji zmiany oznaczenie istniejących akcji Alchemia S.A. zgodnie z uchwałą nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany oznaczenia serii akcji, z zastrzeżeniem, że w ocenie Spółki przedmiotowa zmiana oznaczenia akcji nie została przez Sąd Rejestrowy dokonana względem akcji serii D, co Spółka zamierza skorygować poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o sprostowanie wpisu w tym zakresie.

W związku z rejestracją Uchwał przez Sąd Rejestrowy, doszło do zmiany Statutu Spółki, w ten sposób że:

1. uchylono dotychczasową treść art. 9 ust. 1 Statutu oraz nadano mu się następujące brzmienie: "Kapitał akcyjny Spółki wynosi 225.485.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów i czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 173.450.000 (sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii "A”, o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty i trzydzieści groszy) złote każda”, a ponadto

2. zmieniono § 7 Statutu w ten sposób, że po pkt 143 dodano pkt 144 i 145 o następującym brzmieniu: "144) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z), 145) Produkcja narzędzi (25.73.Z)”.

W związku z ustaleniem przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego powyższe zmiany, niniejszym w załączeniu Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu w jego aktualnym brzmieniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1. w zw. § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-01Karina Wściubiak - HankóPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »