Reklama

KOMPLEKS (KMS): Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu

Raport bieżący nr 1/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje o otrzymaniu informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego GKI Kompleks SA z kwoty 636200,00PLN (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) do kwoty 623458,80PLN( słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) tj. o kwotę 12741,20 PLN( dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden zł i 20/100)

Reklama

Obniżenie kapitału zostało dokonane poprzez umorzenie 127412 ( słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwanaście) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 10 gr każda i łącznej wartości nominalnej 12741,20 PLN( słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i 20/100), zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKI Kompleks SA z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynoszący 623458,80 PLN, dzieli się na 6234588 akcji, w tym 5010000 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1224588 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja. Jednej akcji imiennej uprzywilejowanej odpowiadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, natomiast jednej akcji na okaziciela 1 glos na Walnym Zgromadzeniu GKI Kompleks SA, co daje łącznie 11244588 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, iż w związku z dokonaniem przez Sąd wpisu obniżenia kapitału zakładowego zarejestrowana została również zmiana § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje nową następującą treść:

"§7.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 623.458,80 zł (słownie : sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na :

a) 5.010.000 (pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych

serii A, o numerach od 0000001 do 5010000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

b) 61.200 ( słownie sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście ) akcji własnych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda

c) 1.163.388 ( słownie jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji własnych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda

Tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany § 7 ust.1 Statutu zarejestrowanej przez Sąd stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-09Grzegorz Manelskiwiceprezes

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: GKI Kompleks

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »