Reklama

ARCHICOM (ARH): Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Archicom S.A. – podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego - raport 49

Raport bieżący nr 49/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. (dalej jako "Spółka") w nawiązaniu do informacji przekazanej w dniu 12 lipca 2018 r. (raport bieżący nr 40/2018) informuje, że dnia 20 sierpnia 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 20 sierpnia 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wynikającego ze zmian w Statucie Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 3/VII/2018 Zarządu Archicom S.A. z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, podjętej na mocy przysługującego mu upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, które zostało udzielone na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19/05/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Reklama

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 256.059.440,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych), i dzieli się na 25.605.944 (dwadzieścia pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:

• 130.200 (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście) zwykłych akcji na okaziciela serii A,

o numerach od A-00000001 do A-00130.200;

• 6.207.502 (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie) uprzywilejowane akcje imienne serii B1, o numerach od B1-00.131.201 do B1.-06.338.702;

• 10.801.821 (słownie: dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii B2, o numerach od B2-06.338.703 do B2.17.140.523;

• 1.481.982 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) zwykłe akcje na okaziciela serii C, o numerach od C.17.140.524 do C-18.622.505;

• 1.000 (słownie: jeden tysiąc) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o numerach od

D-18.622.506 do D-18.623.505;

• 4.655.626 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o numerach od E-18.623.506 do E-23.279.131;

• 2.327.813 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzynaście) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o numerach od F-23.279.132 do F-25.605.944. ”

otrzymał nowe, następujące brzmienie:

1."Kapitał zakładowy Spółki wynosi 257.422.980,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), i dzieli się na 25.742.298 (dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:

• 130.200 (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście) zwykłych akcji na okaziciela serii A,

o numerach od A-00000001 do A-00130.200;

• 6.207.502 (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie) uprzywilejowane akcje imienne serii B1, o numerach od B1-00.131.201 do B1.-06.338.702;

• 10.801.821 (słownie: dziesięć milionów osiemset jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii B2, o numerach od B2-06.338.703 do B2.17.140.523;

• 1.481.982 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) zwykłe akcje na okaziciela serii C, o numerach od C.17.140.524 do C-18.622.505;

• 1.000 (słownie: jeden tysiąc) zwykłych akcji na okaziciela serii D, o numerach od

D-18.622.506 do D-18.623.505;

• 4.655.626 (słownie: cztery miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii E, o numerach od E-18.623.506 do E-23.279.131;

• 2.327.813 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzynaście) zwykłych akcji na okaziciela serii F, o numerach od F-23.279.132 do F-25.605.944;

• 136.354 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) zwykłe akcje na okaziciela serii G, o numerach od G-25.605.945 do G-25.742.298.”

W wyniku zarejestrowania zmiany ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 31.949.800 (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset) głosów. W ramach kapitału docelowego pozostała do objęcia kwota w wysokości 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych).

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-20Krzysztof Andrulewicz Prezes
2018-08-20Małgorzata KotarbaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »