Reklama

COMPERIA (CPL): Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu - raport 10

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, zgodnie z § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w drodze emisji 20.563 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda w granicach kapitału docelowego. O podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 9/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Reklama

Po rejestracji akcji serii H kapitał zakładowy Spółki wynosi 351.178,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.511.788 (trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:

a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,

b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,

c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,

d. 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,

e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,

f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

g. 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h. 20.563 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Ogólna liczba głosów przysługująca ze wszystkich akcji Spółki z uwzględnieniem uprzywilejowania 685.717 akcji imiennych serii A (dwa głosy na jedną akcję) wynosi 4.197.505 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięć).

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii H wynosi 58.883,40 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy). W ramach kapitału docelowego może zostać́ wyemitowane nie więcej niż̇ 588.834 akcji, będących wyłącznie akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda.

Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zarządu z dnia 26 czerwca 2019 r. zaprotokołowaną przez not. Ewę Czekałę w Warszawie Rep. A nr 1855/2019.

Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 349.122,50 zł (trzysta czterdzieści dziewięć́ tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się̨ na 3.491.225 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć́) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:

a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,

b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,

c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,

d. 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,

e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,

f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

g. 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”.

Aktualna treść § 8 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 351.178,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.511.788 (trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:

a. 685.717 (sześćset osiemdziesiąt pięć́ tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404.703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,

b. 124.080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,

c. 121.450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,

d. 26.041 (dwadzieścia sześć́ tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,

e. 220.900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,

f. 575.000 (pięćset siedemdziesiąt pięć́ tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

g. 1.333.334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

h. 20.563 (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.”.

Tekst jednolity zarejestrowanego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-22Szymon FiecekCzłonek ZarząduSzymon Fiecek
2019-08-22Wojciech MałekCzłonek ZarząduWojciech Małek

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »