Reklama

RADPOL (RDL): Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki oraz ustalenie jednolitego tekstu statutu Spółki.

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RADPOL S.A. (Spółka) informuje, że w dnia 16 czerwca 2011 roku otrzymał informację o dokonaniu w dniu 14 czerwca 2011 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki zgodnie z podjętymi uchwałami nr 24, 25, 26 i 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Poniżej Spółka przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść dokonanych zmian:

1) w art. 2 ust. 1- dopisano pkt od 61 do 68 o następującym brzmieniu:

61. Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,

62. Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z,

63. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,

64. Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,

65. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,

66. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,

67. Transport drogowy towarów 49.41.Z,

68. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.

2) art. 3 ust. 1 o dotychczasowej treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 755.706,12 zł (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześć złotych i dwanaście groszy) i dzieli się na 25.190.204 (dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) akcje, w tym:

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

2) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

otrzymał następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym:

1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,

3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.

3) skreślono art. 3a o dotychczasowej treści:

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.886,44 zł (piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na nie więcej niż 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii WA emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2007 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 2 powyżej.

4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku.

4) art. 11 ust. 1 i 2 o dotychczasowej treści:

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

otrzymał następującą treść:

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

5) art. 22 o dotychczasowej treści:

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

otrzymał następującą treść:

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko w zakresie, w jakim dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy prawa.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza RADPOL S.A. działając zgodnie z art. 17.2 pkt 2 Statutu Spółki i Uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, uchwaliła tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu w załączeniu.

Załączniki:

Plik;Opis
Andrzej Sielski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | tekst | KRS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »