Reklama

POLNA (PLA): Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu "POLNA" S.A. uchwalonych przez NWZ "POLNA" S.A., które odbyło się w dniu 13 marca 2012 roku. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 w związku, § 5 ust. 1 pkt 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd "POLNA" S.A. informuje, że Spółka w dniu 25 maja 2012 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego Sąd w dniu 22 maja 2012 roku dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian § 9.1 oraz § 22 Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "POLNA" S.A. w dniu 13 marca 2012 roku.

Reklama

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wyniku umorzenia 472 130 sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 3,80 złoty, przy czym każdej umorzonej akcji odpowiada 1 głos tj. łącznie 472 130 głosów odpowiada wszystkim umorzonym akcjom. Akcje zostały umorzone za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) w drodze nabycia ich przez Spółkę w ramach:

1. Uchwały Nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2010 r.

2. Uchwały Nr 26/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 20 czerwca 2011 r.

3. Uchwały Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu z dnia 8 listopada 2011 r.

Akcje własne Spółki, o których mowa powyżej, zostały nabyte przez Spółkę za łączną cenę wynoszącą 5.179.320,66 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych sześćdziesiąt sześć groszy), tj. po średniej cenie 10,97 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) za jedną akcję. Środki na nabycie akcji własnych Spółki pochodziły wyłącznie z kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 1.794.094,00 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i obecnie wynosi 8.029.004,80 złotych oraz dzieli się na 2.112.896 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 3,80 (trzy złote osiemdziesiąt groszy) każda.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu "POLNA" S.A. po umorzeniu akcji oraz zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 2.112.896 głosów

Jednocześnie Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Plik;Opis
Piotr Woś - Członek Zarządu
Bożena Polak - Główny Księgowy - Prokurent

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »