Reklama

PETROLINV (OIL): Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - raport 88

Raport bieżący nr 88/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), w nawiązaniu do Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 października 2010 roku, informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 8 listopada 2010 roku rejestracji zmiany Statutu Spółki dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 190.000.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 19.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł każda.

Reklama

W związku z powyższym wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, po rejestracji, wynosi nie więcej niż 209.942.850 złotych.

Rejestracja nowego kapitału warunkowego pozwoli Spółce na pozyskanie środków umożliwiających finansowanie nowych projektów inwestycyjnych i wydobywczych, finansowanie odwiertów w ramach koncesji posiadanych przez podmioty zależne Spółki w Kazachstanie, w tym wierceń na strukturze Shyrak, pozyskanie środków finansowych umożliwiających zmniejszenie zadłużenia Spółki wobec instytucji finansujących, zgodnie z wcześniej zaciągniętymi zobowiązaniami, w tym zgodnie z umową z firmą Total, zabezpieczenie potrzeb płynnościowych Spółki związanych ze zmniejszeniem jej zadłużenia, wykonanie zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych wynikających z już zawartych umów, w tym umów z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP oraz Iroquois Master Fund Ltd. oraz w celu realizacji programów motywacyjnych dla członków władz Spółki i kadry menedżerskiej Spółki.

Zgodnie z otrzymanym postanowieniem Sąd zarejestrował zmianę dotychczasowego brzmienia § 8a Statutu Spółki:

"§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 217.642.850 złotych (słownie: dwieście siedemnaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

(a) 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(b) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(c) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; oraz

(d) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

3. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

4. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

5. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii V posiadaczom warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii V będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii V może być wykonane do dnia 31 stycznia 2015 roku".

w taki sposób, że otrzymał on następujące brzmienie:

"§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 209.942.850 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

(a) 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(b) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(c) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; oraz

(d) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

3. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

4. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

5. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 30 października 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 października 2015 roku."

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2010 roku, Sąd zarejestrował zmianę oznaczenia wyemitowanych do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcji Spółki serii: A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, Q, R, S, T, U oraz V poprzez oznaczenie akcji tych serii jako akcje serii "A".

Zgodnie z otrzymanym przez Spółkę postanowieniem Sądu, zarejestrowana została zmiana dotychczasowego brzmienia § 8 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymał on następujące brzmienie:

"§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 412.965.990 złotych i dzieli się na:

1. 40.526.599 akcji serii A na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych, oraz

2. 770.000 akcji serii P na okaziciela, każda o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Bertrand Le Guern - Prezes Zarządu
Marek Pietruszewski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »