Reklama

OPENFIN (OPF): REJESTRACJA WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO - raport 25

Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Open Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 06 maja 2011 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26 kwietnia 2011r. postanowienia, na mocy którego zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2011 r. ("Uchwała") o kwotę nie wyższą niż 5.962,52 zł poprzez emisję nie więcej niż 596.252 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda. W wyniku rejestracji aktualna wartość nominalna warunkowego kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 5.962,52 zł. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest, zgodnie z Uchwałą przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, B, C i D emitowanych na podstawie Uchwały. Na dzień sporządzenia raportu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostały wyemitowane żadne akcje.

Reklama

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06 maja 2011 r. otrzymała informację o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o rejestracji zmiany § 8 Statutu Spółki, poprzez dodanie nowych ustępów 5, 6 i 7 w następującym brzmieniu:

"5. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.962,52 zł. (pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt dwa grosze).

6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej 1 gr. (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 596.252 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa).

7. Akcje serii D obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa po boru oraz zmiany Statutu."

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 ust.1 pkt 9) oraz §38 ust. 1 pkt 2 ) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr184, poz. 1539, z późn. zm.)
Krzysztof Spyra - Prezes Zarządu
Wojciech Gradowski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »