Reklama

PETROLINV (OIL): Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 37/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PETROLINVEST S.A. z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), w nawiązaniu do uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 maja 2011 roku, informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejonowy") o dokonaniu w dniu 11 maja 2011 roku rejestracji zmiany Statutu Spółki dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda.

W dniu 12 maja 2011 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie, w którym wskazano, że wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, po rejestracji, wynosi nie więcej niż 319.942.850 złotych.

Zarejestrowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli Spółce na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do dalszej realizacji planów rozwojowych Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem projektu poszukiwawczo-wydobywczego.

Zgodnie z otrzymanym postanowieniem Sąd zarejestrował zmianę dotychczasowego brzmienia § 8a Statutu Spółki:

"§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 209.942.850 zł (słownie: dwieście dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

(a) 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(b) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(c) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; oraz

(d) 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

3. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

4. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

5. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 30 października 2010 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 października 2015 roku."

w taki sposób, że otrzymał on następujące brzmienie:

"§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 319.942.850 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

(a) 264.285 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(b) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(c) 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

(d) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

2. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (a) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 29 kwietnia 2008 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

3. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (b) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

4. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (c) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 31 lipca 2009 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii P będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii P może być wykonane do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

5. Celem warunkowego kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 pkt (d) powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 9 maja 2011 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 marca 2016 roku."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Bertrand Le Guern - Prezes Zarządu
Marek Pietuszewski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | rejestracje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »