Reklama

KANIA (KAN): Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu.

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IZNS Iława S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust.1 pkt 9) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje o tym, że Spółka otrzymała informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w dniu 12 stycznia 2012 r. warunkowego podwyższeni kapitału zakładowego Spółki dokonanego na mocy Uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D emitowanych przez Spółkę posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie powyżej wskazanej Uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2011 r.

Kapitał zakładowy został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 1.475.622,80 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 29.512.456 (dwudziestu dziewięciu milionów pięciuset dwunastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

W przypadku przeprowadzenia emisji akcji serii D w uchwalonej liczbie, 29.512.456 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji uprawniać będzie do 29.512.456 (dwudziestu dziewięciu milionów pięciuset dwunastu tysięcy czterystu pięćdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki wynosi 737.811,40 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 14.756.228 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Ponadto warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.475.622,80 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 29.512.456 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), § 5 ust.1 pkt 9) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Paweł Sobków - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »