Reklama

URSUS (URS): Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego URSUS S.A.

Raport bieżący nr 26/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2014 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 24 czerwca 2014 r., stanowiące uzupełnienie postanowienia Sądu z dnia 2 czerwca 2014 r., na podstawie którego dokonano rejestracji w KRS zmian statutu Spółki dokonanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 26 maja 2014r. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000.000 zł, uchwalonego na podstawie uchwały nr 25/2014 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii O posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. uprawniających do objęcia akcji Spółki serii O na podstawie uchwały nr 24/2014, których treść Emitent przekazał raportem bieżącym nr 19/2014.

Reklama

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnastu milionów) Akcji Spółki Serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).

Akcje Serii O mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. emitowanych na podstawie uchwały nr 24/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. z prawem do objęcia akcji Spółki Serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1.

W związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, została też zarejestrowana zmiana postanowień Statutu URSUS S.A. (tekst jednolity opublikowany jest na stronie internetowej Emitenta) polegająca, o czym Emitent informował w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, na skreśleniu § 7 pkt 3 i 4 oraz dodaniu § 7a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje podzielone na nie więcej niż 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii O, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych).

3. Akcje Serii O mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. emitowanych na podstawie uchwały nr 24/2014 z dnia 26 maja 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii 1. z prawem do objęcia akcji Spółki Serii O oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1.

Po dokonanym przez Sąd zarejestrowaniu warunkowego kapitału zakładowego struktura kapitału Emitenta przedstawia się następująco:

Wysokość kapitału zakładowego: 26 180 000,00 zł.

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: 15 000 000,00 zł.

Wartość nominalna akcji: 1,00 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 26 180 000.

Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu bieżącego stanowi § 5 ust. 1 pkt 9 w zw. z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2014-07-01Jan Wielgus Członek Zarządu
2014-07-01Wojciech ZachorowskiCzłonek Zarządu
2014-07-01Tadeusz UstyniukCzłonek Zarządu
2014-07-01Abdullah AkkusCzłonek Zarządu
2014-07-01Agnieszka WiśniewskaProkurent
2014-07-01Marcin MatusewiczProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »