ALIOR (ALR): Rejestracja zmian Statutu Alior Bank S.A. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank”) informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 18 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałami nr 33/2019 i 34/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 28 czerwca 2019 r.

Reklama

W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:

w § 18 po ust. 4 dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej wskazywany przez spółkę z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

6. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.

7. Obowiązku, o którym mowa w ust. 6, nie stosuje się do Członków Rady Nadzorczej wskazanych przez podmiot inny niż spółka z udziałem Skarbu Państwa, która pozostaje w stosunku do Banku przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.”

w § 23 w ust. 2 po pkt. 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

"3b) rozpatrzenie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”

w § 26 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

Na dokonanie zmian Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Treść tekstu jednolitego Statutu Alior Banku S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-21Krzysztof BachtaPrezes Zarządu
2019-10-21Tomasz BiłousWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »