Reklama

QUERCUS (QRS): Rejestracja zmian statutu i struktury kapitału zakładowego Quercus TFI S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Quercus TFI S.A. informuje, że Emitent w dniu 29 maja 2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu i wpisaniu w dniu 23 maja 2012 r., w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie oraz strukturze kapitału zakładowego Emitenta, wynikających z Uchwały nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 25 kwietnia 2011 r. W/w modyfikacje dotyczyły zmiany §8 ust. 2 i 3 statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 2 i 3 statutu Spółki było następujące:

Reklama

"§8

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli sie na:

1) 25.030.000 (dwadzieścia pięć milionów trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od

17670001 do 42700000,

2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o

numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,

3) 3.380.000 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od

13920001 do 17300000,

4) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B1 o numerach od

00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,

5) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B2 o numerach

od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,

6) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii B3 o numerach od

11690001 do 13920000, które mogą byc zamienione na akcje na okaziciela przeznaczone do

dematerializacji,

7) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 10000000,

przeznaczonych do dematerializacji,

8) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji na okaziciela

serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.

3. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, chyba że są zdematerializowane."

Aktualne brzmienie §8 ust. 2 i 3 jest następujące:

"§8

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 71.047.246 (siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji, w tym:

1) 25.005.000 (dwadzieścia pięć milionów pięć tysięcy) akcji serii A o numerach od 17695001 do 42700000,

2) 17.670.000 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1 o numerach od 00000001 do 17670000, przeznaczonych do dematerializacji,

3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A2 o numerach od 17670001 do 17695000, przeznaczonych do dematerializacji,

4) 1.380.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 15920001 do 17300000,

5) 6.055.000 (sześć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii B1 o numerach od 00000001 do 06055000, przeznaczonych do dematerializacji,

6) 5.635.000 (pięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii B2 o numerach od 06055001 do 11690000, przeznaczonych do dematerializacji,

7) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii B3 o numerach od 11690001 do 13920000, przeznaczonych do dematerializacji,

8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii B4 o numerach od 13920001 do 15920000, przeznaczonych do dematerializacji,

9) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii C o numerach od 00000001 do 10000000, przeznaczonych do dematerializacji,

10) 1.047.246 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści sześć) akcji serii C1 o numerach od 10000001 do 11047246, przeznaczonych do dematerializacji.

3. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela, z tym że akcje danej serii z chwilą ich dematerializacji stają się akcjami na okaziciela i nie mogą być wówczas zamienione na akcje imienne."

Quercus TFI S.A. załącza tekst jednolity statutu Emitenta, uwzględniający przedmiotowe zmiany.

Zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta polega na:

- wydzieleniu 50.000 akcji z dotychczasowych akcji imiennych serii A oraz zamianie tych akcji na serię A2,

- wydzieleniu 2.000.000 akcji z dotychczasowych akcji imiennych serii B oraz zamianie tych akcji na serię B4.

W/w zmiana struktury kapitału zakładowego Emitenta pozostaje bez wpływu na ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych dotychczas akcji, która wynosi 71.047.246 głosów.

Podstawa prawna:

- §38 ust. 1 pkt 2 ppkt b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),

- § 5 ust. 1 pkt 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259),

- art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

Załączniki:

Plik;Opis
Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »