Reklama

INTERBUD (ITB): Rejestracja zmian Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. (NWZ), w tym uchwał nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018 oraz 5/2018 dotyczących zmian Statutu, Zarząd Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji (Spółka) informuje, że w dokumencie z dnia 5 grudnia 2018 r. wydanym przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sadowego wskazano, iż Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu czwartego października br. dokonał rejestracji zmian statutu Spółki dokonanych przez NWZ, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2018.

Reklama

Zmiana Statutu Spółki polegała na tym, że:

─ w §4 wykreślono ust.1 pkt 6-15, 19, 32, 36, 37 w dotychczasowym brzmieniu:

"6) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania dział 16,

7) produkcja papieru i wyrobów z papieru dział 17,

8) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji dział 18,

9) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych dział 20,

10) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych dział 22,

11) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych dział 23,

12) produkcja metali dział 24,

13) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń dział 25,

14) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych dział 26,

15) produkcja urządzeń elektrycznych dział 27, oraz

19) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody dział 36, oraz

32) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dział 37, oraz

36) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział 35 PKD,

37) działalność polegająca na prowadzeniu domów opieki społecznej – Sekcja Q Dział 87.”

─ dodano w § 4 ust 1. Statutu Spółki pkt 40-45 w brzmieniu:

"40. w brzmieniu "działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),”

41. w brzmieniu "działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),”

42. w brzmieniu "działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),”

43. w brzmieniu "reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),”

44. w brzmieniu "wynajem i dzierżawa (PKD 77),”

45. w brzmieniu "działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).”

─ zmieniono § 8 ust 1. Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust 1. o treści:

"1.Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka, przy czym w skład Zarządu wchodzi Prezes i mogą wchodzić Wiceprezesi.”

otrzymał brzmienie:

"1.Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, przy czym w skład Zarządu wchodzi Prezes i mogą wchodzić Członkowie Zarządu.”

─ zmieniono § 8 ust 2. Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust 2. o treści:

"2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.” otrzymał brzmienie:

"2.Kadencja członków Zarządu jest kadencją łączną i trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.”,

─ dodano w § 8 ust. 9 i 10 w brzmieniu odpowiednio:

"9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.” oraz

"10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.”,

─ dodano w § 9 ust. 8 i 9 w brzmieniu odpowiednio:

"8) Prokurentów powołuje Zarząd Spółki” oraz

"9) Zarząd może ustanawiać pełnomocników.”,

─ zmieniono § 11 ust. 1 w ten sposób, że § 11 ust 1. o treści:

"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.” otrzymał brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.”,

─ w §11 dodano ust. 3 w brzmieniu:

"3. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.”,

─ w §11 dodano ust. 4 w brzmieniu:

"4. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.”

─ w §11 dodano ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4.”,

─ zmieniono § 16 ust. 5 w ten sposób, że § 16 ust. 5 o treści:

"5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.”

otrzymał brzmienie:

"5. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jak również znajomość branży, w której działa Spółka.”.

Jednocześnie Spółka informuje, że tekst jednolity Statutu przyjęty przez NWZ z dnia 21 sierpnia 2018 r., uwzględniający ww. zmiany został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 29/2018.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-05Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2018-12-05Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »