PKOBP (PKO): Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport nr 37/2020 – Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank”) informuje, że 21 grudnia 2020 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku, przyjętych uchwałami nr 30/2020 i nr 31/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 26 sierpnia 2020 r.

Reklama

W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany:

1) w § 15 ust. 1 pkt 10 otrzymał następujące brzmienie:

"10) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd następujących strategii, polityk, zasad oraz regulaminów:

a) Strategii Banku,

b) Strategii zarządzania ryzykiem,

c) Strategii zarządzania Bankiem,

d) Polityki dywidendowej,

e) Polityki wynagrodzeń,

f) Polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,

g) Polityki zgodności Banku,

h) Zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

i) Regulaminu gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,

j) Regulaminu Organizacyjnego Banku,

k) Regulaminu Zarządu,";

2) w § 17 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie:

"4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-2, 4-6, 10 lit. a-b oraz 16. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”;

3) w § 17 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie:

"5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 poza posiedzeniem zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”;

4) w § 27 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:

"3. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”;

5) w § 29 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:

"1. Kapitał zapasowy Banku jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto, dokonywanych dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Kapitał zapasowy może być także przeznaczony na inne cele, w szczególności na podwyższenie kapitału zakładowego.”;

6) § 30 otrzymał następujące brzmienie:

"1. Niezależnie od kapitału zapasowego tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie mogących powstać strat bilansowych lub na nabycie przez Bank akcji własnych zgodnie z § 7 ust. 4.

2. Kapitał rezerwowy jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.”.

Jednocześnie Bank informuje, że zgodnie z art. 77 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 każde obniżenie, wykup lub odkup instrumentów w kapitale podstawowym Tier I emitowanych przez Bank możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu uprzedniego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-21Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu Banku

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »