Reklama

SUWARY (SUW): Rejestracja zmian Statutu Spółki - raport 43

Raport bieżący nr 43/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Suwary S.A. ("Spółka") działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259), powiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym informacji, że 21.10.2011 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SUWARY S.A. w dniu 18.08.2011 roku w przedmiocie:

Stare brzmienie § 13 ust. 1.

"Zarząd jest wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."

Nowe brzmienie § 13 ust.1.

"Zarząd składa się od 1 ( jednego) do 3 ( trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."

Stare brzmienie § 14 ust.1

"Do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo

jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie."

Nowe brzmienie § 14 ust.1

"Do reprezentowania Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie."

Stare brzmienie § 19 ust. 3

"W trybie określonym w ust. 1 i 2 nie można dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zawiesić w czynnościach członka Zarządu, ani delegować członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu."

Nowe brzmienie § 19 ust. 3

"W trybie określonym w ust. 1 i 2 nie można dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób."

Stare brzmienie § 20 ust.2 pkt. 2)

"wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,"

Nowe brzmienie § 20 ust.2 pkt. 2)

"wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiegokolwiek udziału Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,"

Stare brzmienie § 20 ust.2 pkt. 13)

"wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,"

Nowe brzmienie § 20 ust.2 pkt. 13)

"wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,"

Stare brzmienie § 20 ust.2 pkt. 15)

"wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie obciążeń majątku Spółki,"

Nowe brzmienie § 20 ust.2 pkt. 15)

"wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie: poręczeń, gwarancji lub obciążeń majątku Spółki, jeżeli dotyczą pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych,"

Tekst jednolity Statutu Suwary S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Walter T. Kuskowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | rejestracje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »