Reklama

IFCAPITAL (IFC): Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 37/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 22.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Reklama

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.06.2016 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.04.2016r.

Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 18 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, Sąd Rejestrowy dokonał zmian § 7 Statutu Spółki oraz dodania § 7a Statutu Spółki.

Poniżej Zarząd przekazuje treść § 7 oraz § 7a Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.04.2016r.

"(§ 7)

(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.047.916,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście ) złotych i dzieli się na 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) to jest na:

(a) 15.015.972 (piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) o numerach od 00000001 do 15015972”.

(§7a)

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 33.785.937 (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć dziewięćset trzydzieści siedem) złotych poprzez emisje nie więcej niż 11.261.979 (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.

2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany zarejestrowane przez Sąd.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało spółce doręczone postanowienie Sądu Rejestrowego w zakresie dokonanego wpisu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-30Robert OgrodnikPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »