MABION (MAB): Rejestracja zmian Statutu Spółki - raport 51

Raport bieżący nr 51/2021

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji wykazanych poniżej zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

Reklama

Wykaz zarejestrowanych zmian Statutu Spółki:

I. Zmiana §6 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 20/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, polegająca na tym, że §6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"§6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) są:

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

- Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);

- Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);

- Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);

- Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);

- Produkcja opakowań z tworzyw sztuczny (PKD 22.22.Z);

- Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);

- Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);

- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

- Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);

- Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);

- Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);

- Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);

- Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);

- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z);

- Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);

- Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z);

- Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z);

- Reklama (PKD 73.1);

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);

- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);

- Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

- Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);

- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z);

- Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);

- Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);

- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);

- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);

- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);

- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

- Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

- Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);

- Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);

- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);

- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);

- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).”

II. Zmiana §23 ust. 1 oraz §24 Statutu Spółki dokonana uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegająca na tym, że §23 ust. 1 oraz §24 Statutu Spółki otrzymały następujące brzmienie:

"§23

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego na posiedzeniu.”

"§24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Niezależnie od trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – na posiedzeniu, pisemnie, czy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

4. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.”

III. Zmiana §28 Statutu Spółki, dokonana uchwałą nr 21/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki, polegająca na tym, że §28 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"§28

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

− dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, albo

− jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-10Krzysztof KaczmarczykPrezes ZarząduKrzysztof Kaczmarczyk
2021-08-10Adam PietruszkiewiczCzłonek ZarząduAdam Pietruszkiewicz

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »