UNIMOT (UNT): Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A. - raport 22

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Spółka”, "Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o dokonanym w dniu 24 lipca 2019 roku wpisie do rejestru przedsiębiorców niżej opisanych zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 czerwca 2019 roku.

1. Zmiana w § 5 Statutu Spółki:

Reklama

Stosownie do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r. w § 5 Statutu dodany został zapis:

"45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,

46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.”

2. Zmiana w § 6 ust.1 i § 6 ust.2 Statutu Spółki:

Stosownie do uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r. nadane zostało następujące brzmienie § 6 ust.1 i § 6 ust.2 Statutu Spółki:

"§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:

a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od "000 000 001” do "000 100 000”, b/ 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach "000 000 001” do "000 250 000”,

c/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od "000 250 001” do "000 600 000”, d/2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od "000 000 001” do "002 400 000”,

e/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od "000 000 001” do "000 103 797”,

f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od "000 000 001” do "000 400 000”, g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od "000 000 001” do "000 400 000”, h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od "000 000 001” do "000 400 000”,

i/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od "000 000 001” do "000 400 000”, j/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od "000 000 001” do "001 028 000”,

k/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od "000 000 001” do 002 200 000”,

l/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od "000001” do "166021”.

2. Akcje imienne serii B są uprzywilejowane w prawie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy każdej akcji serii B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela.”

Tekst jednolity Statutu (uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r.), uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstaw prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-08-08Marek MorozWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »