Reklama

WIKANA (WIK): Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.

Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 21 września 2018 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki. Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwał nr: 25/VI/2018, 26/VI/2018, 27/VI/2018 i 28/VI/2018, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 r. (szerzej: raport bieżący nr 17/2018).

Reklama

Poniżej Emitent przekazuje treść zmienionych lub nowych postanowień Statutu:

§ 28 ust. 2 Statutu Spółki:

"Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych lub reprezentowanych na posiedzeniu.”

§ 29 ust. 2 Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej i/lub wysłane, w tym samym terminie, listami poleconymi.”

§ 29 ust. 3 Statutu Spółki:

"Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał prze Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.”

§ 33 Statutu Spółki:

"1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki, a gdy nie został powołany Prezes Zarządu, głos członka Zarządu uprawnionego do kierowania pracami Zarządu.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa powyżej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-24Agnieszka MaliszewskaWiceprezes Zarządu
2018-09-24Paweł ChołotaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »