Reklama

PMPG (PGM): Rejestracja zmian w statucie Emitenta

Raport bieżący nr 37/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 20 czerwca 2012 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 6 czerwca 2012 roku, na mocy którego Sąd zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców zmianę w statucie Emitenta dokonaną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16 lutego 2012 roku. Emitent przedstawia poniżej wykaz zarejestrowanych zmian:

Zmieniono treść par. 7a statutu, która brzmiała:

"1. W terminie trzech lat od dnia powzięcia uchwały Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 - 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993,75 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych - o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upowaznienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

5. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień."

Na następującą:

"1. Zarząd upoważniony jest, w okresie od 16 lutego 2012 roku do 16 lutego 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach okreslonych w art. 444 - 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 77.922.993 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), poprzez emisję akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego lub więcej niż jednego podwyższenia.

2. Bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych - o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych spółki.

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne, bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

6. W ramach upoważnienia Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.

7. Zarząd umocowany jest do:

a) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestracje akcji, praw do akcji lub praw poboru;

b) dokonywania czynności prawnych i faktycznych w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym."

Treść statutu jednolitego Emitenta uwzględniającą ww. zmiany Emitent przekazał raportem bieżącym nr 32/2012 w dniu 14 czerwca 2012 roku.
Michał M. Lisiecki - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | rejestracje

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »