Reklama

RESBUD (RES): Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu.

Raport bieżący nr 28/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17 września 2013r. do spółki wpłynęło postanowienie z dnia 10.09.2013r. wydane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w sprawie rejestracji zmian w rejestrze Spółki.

Reklama

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie w dniu 10 września 2013r. dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 czerwca 2013r opublikowanej raportem bieżącym nr 27/2013 z dnia 15.06.2013r

Emitent informuje, że na mocy Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2013r. w Statucie Spółki dokonane zostały następujące zmiany:

- Zmieniono treść Artykułu 2 Statutu Spółki który aktualnie brzmi:

"Siedzibą Spółki jest Płock.”

- Zmieniono treść Artykułu 13.2. który aktualnie brzmi:

"13.2 Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu”

- Zmieniono treść Artykułu 14.2 Statutu Spółki który aktualni brzmi:

"14.2 Zarząd może uchwalić swój Regulamin. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki."

- Zmieniono treść Artykułu Artykuł 20 punkt 20.2 który aktualnie brzmi:

"20.2 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

- Skreślono w Artykule 20. Punkt 20.3 Statutu Spółki.

- Dodano w Artykule 22 punkt 22.2 ust. 10) w następującym brzmieniu:

"10) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.”

- Zmieniono treść Artykułu 26 Statutu Spółki który aktualnie brzmi:

"Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Warszawie, lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki przy zwoływaniu Walnego Zgromadzenia.”

- Dodano w Artykule 28 punkt 28.5 w następującym brzmieniu:

"28.5 Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia.”

- Dodano w Artykule 28 punkt 28.6 w następującym brzmieniu:

"28.6 Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

- Zmieniono treść Artykułu 36.1 Statutu Spółki który aktualni brzmi:

"36.1 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia i informacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

- Zmieniono treść Artykuł 9, który aktualnie brzmi:

"9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.256.140,00 (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści) złotych i dzieli się na 2.474.500 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) każda akcja, to jest na:

1) 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) każda akcja oraz;

2) 1.634.500 (jeden milion sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,72 zł (jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) każda akcja.”

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść jednolitą Statutu Spółki

Załączniki:

Statut RESBUD SA wersja jednolita. pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-17Anna KajkowskaPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »