PMPG (PGM): Rejestracja zmian w Statucie Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. oraz tekst Statutu jednolitego - raport 31

Raport bieżący nr 31/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 29 września 2010 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 14 września 2010 roku, na mocy którego Sąd zarejestrował w rejestrze przedsiębiorców zmiany w Statucie Emitenta dokonane uchwałami nr 18, 19, 20, 21 oraz 22 Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku.

Reklama

Emitent przedstawia poniżej wykaz zarejestrowanych zmian:

Zmieniono treść § 6 ust. 1 Statutu, która brzmiała:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A),

2) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),

3) Wydawanie książek (22.11.Z),

4) Wydawanie Gazet (22.12.Z),

5) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z), 6) Pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z),

7) Drukowanie gazet (22.21.Z),

8) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (22.22.Z),

9) Introligatorstwo (22.23.Z),

10) Działalność usługowa związana z poligrafia pozostała (22.25.Z),

11) Transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C),

12) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G),

13) Działalność związana z bazami danych (72.40.Z

14) Przetwarzanie danych (72.30.Z), 15) Reklama (74.40.Z),

16) Działalność związana z organizacja targów i wystaw (74.84.A

17) Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD 22.24.Z),

18) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z

19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy

towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z),

20) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z),

21) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1),

22) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 51.84.Z

23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych (PKD 51.85.Z),

24) Sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 54.48.A),

25) Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 51.12.Z),

26) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.Z),

27) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (PKD 52.47.B),

28) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej

niesklasyfikowana (PKD 52.48.G),

29) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z),

30) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepowa (PKD 52.63.A

31) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 52.63.B),

32) Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (PKD 52.41.Z),

33) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 52.43.Z

34) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 52.42.Z

35) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z),

36) Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego (PKD 52.48.B

37) Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 52.48.C),

38) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E),

39) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (PKD 52.48.F),

40) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 74.86.Z),

41) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),

42) Działalność kurierska (PKD 64.12.A),

43) Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD 72.21.Z),

44) Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z),

45) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),

46) Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92.51.B),

47) Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z),

48) Działalność radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z),

49) Działalność badawczo - rozwojowa (PKD 73),

50) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD 80.42.B),

51) Wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 24.14.Z),

52) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),

53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),

54) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),

55) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z).

Na następującą:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),

2) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),

3) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

4) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),

5) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),

6) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),

7) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),

8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

9) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),

10) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),

11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),

12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),

13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z),

15) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),

16) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),

17) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),

18) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),

19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),

20) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),

21) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),

22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),

23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

24) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),

25) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),

26) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),

27) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),

28) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

29) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),

30) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),

31) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),

32) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),

33) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),

34) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),

35) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),

36) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),

37) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),

38) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

39) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),

40) Sprzedaż detaliczna książek (PKD 52.47.A),

41) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),

42) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),

43) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),

44) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),

45) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),

46) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

47) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),

48) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

49) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),

50) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),

51) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),

52) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

53) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

54) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

55) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),

56) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

57) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),

58) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),

59) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

60) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

61) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

62) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

63) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

64) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),

65) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

66) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),

67) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

68) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

69) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

71) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),

72) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),

73) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),

74) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

75) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

76) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),

77) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),

78) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

79) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

80) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),

81) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

82) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),

83) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

84) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),

85) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

86) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),

87) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),

88) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

89) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),

90) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),

91)Technika (PKD 85.32.A),

92) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),

93) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z),

94) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),

95) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

96) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),

97) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),

98) Działalność bibliotek (PKD 91.01.A).

W treści § 6 ust. 1 Statutu, dodano kolejny punkt o treści:

99) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

Zmieniono treść § 12 Statutu, która brzmiała:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.

4. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Na następującą:

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.

3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

5. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Zmieniono treść § 14 Statutu, która brzmiała:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.

Na następującą:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinny być uzasadnione.

3.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.

Zmieniono treść § 15 Statutu, która brzmiała:

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisanym terminie.

Na następującą:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

Tekst jednolity Statutu Emitenta, uchwalony uchwałą nr 23 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Załączniki:

Plik;Opis
Michał M. Lisiecki - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »