Reklama

BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Rejestracja zmiany kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA i odpowiednia zmiana Statutu - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
1. Obniżenie kapitału zakładowego

Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji z dniem 10 maja 2013 roku obniżenia kapitału zakładowego Banku przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wynikającego z uchwał Nr 10 i 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 4 kwietnia 2013 roku.

Reklama

Kapitał zakładowy Banku został obniżony z kwoty 1 434 646 300 złotych do kwoty 1 304 380 415,96 złotych, czyli o kwotę 130 265 884,04 złotych w wyniku zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 50,00 zł do 45,46 zł.

Po rejestracji obniżenia kapitał zakładowy Banku wynosi 1 304 380 415,96 złotych i dzieli się na 28 692 926 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych każda, uprawniających do wykonywania 28 692 926 głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

2. Struktura kapitału zakładowego

Struktura kapitału zakładowego Banku przedstawia się następująco:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

Seria /emisja akcji // Rodzaj akcji // Rodzaj uprzywilejowania // Liczba akcji // Wartość według obecnej wartości nominalnej (w zł)//Sposób pokrycia kapitału// Data rejestracji // Prawo do dywidendy (od daty)

A zwykłe brak 634 060 28 824 367,60 gotówka 19.12.1990 od daty pełnej wpłaty za akcje

B zwykłe brak 1 115 940 50 730 632,40 gotówka 30.04.1991 od daty pełnej wpłaty za akcje

C zwykłe brak 2 000 000 90 920 000,00 gotówka 14.07.1994 01.01.1994

D zwykłe brak 1 250 000 56 825 000,00 gotówka 11.07.1996 01.01.1995

E zwykłe brak 1 250 000 56 825 000,00 gotówka 11.04.1997 01.01.1996

F zwykłe brak 625 000 28 412 500,00 gotówka 04.06.1998 01.01.1997

G zwykłe brak 740 000 33 640 400,00 gotówka 04.06.1998 01.01.1997

H zwykłe brak 761 500 34 617 790,00 gotówka 08.10.1999 01.01.1999

I zwykłe brak 1 675 300 76 159 138,00 gotówka 03.07.2000 01.01.1999

J zwykłe brak 5 025 900 228 477 414,00 gotówka 28.06.2001 01.01.2000

K zwykłe brak 1 693 480 76 985 600,80 gotówka 02.01.2007 01.01.2006

L zwykłe brak 5 243 532 238 370 964,72 majątek Dominet Banku SA 31.07.2009 01.01.2009

M zwykłe brak 2 108 794 95 865 775,24 gotówka 14.09.2009 01.01.2009

N zwykłe brak 4 569 420 207 725 833,20 gotówka 23.06.2012 01.01.2012

Liczba akcji razem 28 692 926

Kapitał zakładowy razem 1 304 380 415,96

Wartość nominalna jednej akcji = 45,46 zł

3. Struktura akcjonariariatu

W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Banku struktura akcjonariatu nie uległa zmianie. Zmieniła się jedynie wartość nominalna udziału poszczególnych akcjonariuszy w strukturze kapitału zakładowego.

Nazwa podmiotu\\ Liczba akcji\\ % udział w kapitale zakładowym \\Kapitał zakładowy (w PLN)\\ liczba głosów na walnym zgromadzeniu\\ % udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

BNP Paribas 28 661 545 99,89% 1 302 953 835,70 28 661 545 99,89%

w tym:

- BNP Paribas Fortis SA/NV

(dawniej Fortis Bank SA/NV) 23 418 013 81,62% 1 064 582 870,98 23 418 013 81,62%

- Dominet SA (w likwidacji) 5 243 532 18,27% 238 370 964,72 5 243 532 18,27%

Akcjonariusze mniejszościowi 31 381 0,11% 1 426 580,26 31 381 0,11%

Razem: 28 692 926 100,00% 1 304 380 415,96 28 692 926 100,00%

BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu jest podmiotem dominującym (74,93% akcji) w stosunku do BNP Paribas Fortis SA/NV z siedzibą w Brukseli.

BNP Paribas Fortis SA/NV z siedzibą w Brukseli jest podmiotem dominującym (100% akcji) w stosunku do Dominet SA.

4. Zmiana Statutu

W związku z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego, odpowiedniej zmianie uległa treść paragrafu 6 Statutu Banku:

Dotychczasowe brzmienie:

"§6.

Kapitał zakładowy banku wynosi 1 434 646 300 złotych (jeden miliard czterysta trzydzieści cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda.”

Obowiązujące brzmienie:

"§6

Kapitał zakładowy banku wynosi 1 304 380 415,96 złotych (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda.”

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity Statutu Banku ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w oparciu o dotychczas obowiązujący tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 4 kwietnia 2013 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9), §15 oraz §38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-10Frederic Amoudruprezes zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »