Reklama

MNI (MNI): Rejestracja zmiany łącznej liczby akcji Emitenta oraz zmiana stanu posiadania akcji własnych.

Raport bieżący nr 15/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że powziął informację, iż w konsekwencji wniosku Emitenta w przedmiocie zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego łącznej liczby akcji Spółki oraz liczby akcji serii "M” , nie uwzględnionych przy rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.947.314 zł, to jest z kwoty 98.946.283,00 zł do kwoty 93.998.969,00 zł, w wyniku umorzenia 4.947.314 akcji własnych Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, o wydaniu, w dniu 24 maja 2016 roku, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS postanowienia w przedmiocie:

1) zmiany liczby akcji Emitenta wszystkich emisji z 98.946.238 na 93.998.969;

2) zmiany liczby akcji Emitenta serii "M” z 7.197.414 na 2.250.100.

W konsekwencji po wydaniu postanowienia o wpisaniu nowej wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz postanowienia o wpisaniu liczby akcji wszystkich emisji oraz liczby akcji serii "M”, opisanych powyżej, uległ zmianie stan posiadania akcji własnych przez MNI S.A.

Przed rejestracją obniżenia kapitału i rejestracją łącznej liczby akcji Spółki oraz liczby akcji serii "M”, MNI S.A. posiadała 17.202.569 akcji własnych stanowiących 17,39% jej kapitału zakładowego, którym odpowiadało 17.202.569 głosów, stanowiących 17,38% w ogólnej liczbie głosów.

Po rejestracji obniżenia kapitału i rejestracji łącznej liczby akcji Spółki oraz liczby akcji serii "M” oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu MNI S.A. posiada 12.255.255 akcji własnych, stanowiących 13,04% jej aktualnego kapitału zakładowego, którym odpowiada 12.255.255 głosów, stanowiących 13,03% w ogólnej liczbie głosów.

O rejestracji obniżenia kapitału i nie wydaniu postanowienia w przedmiocie zmian łącznej liczby akcji Spółki oraz liczby akcji serii "M” , Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2016 w dniu 11 maja 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) oraz art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1382)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-17 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »