Reklama

ADVADIS (ADS): Rejestracja zmiany Statutu ADVADIS S.A. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 września 2011 roku doręczono Emitentowi postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 26 września 2011 roku (sygn. akt: KR.XI NS-REJ.KRS/020296/11/515) w przedmiocie rejestracji zmian w Statucie Emitenta, dokonanych na podstawie uchwały nr 6/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 czerwca 2011 roku.

Reklama

Uchwałą nr 6/06/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwaliło obniżenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 201.455.999 złotych (dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) do kwoty 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100), to jest o kwotę 155.121.119,23 złotych (sto pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewiętnaście złotych 23/100) poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji z 1 złoty (jeden złoty 00/100) do 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze). Z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta §3 ust. 1 Statutu Emitenta otrzymał nowe brzmienie.

Dotychczasowe brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.455.999,00 (słownie: dwieście jeden milionów

czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) złotych i

dzieli się na:

a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej

1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o

wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej

1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej

1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej

1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o

wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela

serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką,

i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na

okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), które zostały pokryte

gotówką.

j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości

nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, które zostały pokryte gotówką."

Nowe brzmienie §3 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100) złotych i dzieli się na:

a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką,

i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.

j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką.

W związku z wprowadzeniem zmian do Statutu Emitenta, sporządzono nowy tekst jednolity Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki:

Plik;Opis
Adam Brodowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Kraków | Emitent | rejestracje | Advadis SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »