MBANK (MBK): Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z § 1 pkt 3 - 6 Uchwały nr 25 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2015 r. oraz z § 1 pkt 1 Uchwały nr 25 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 24 marca 2016 r.

Reklama

Poniżej szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych w wyniku rejestracji zmian do Statutu Banku:

Zmienia się § 6 ust. 2 poprzez dodanie punktu 16 w brzmieniu:

"16) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji oraz świadczenie usług związanych z bezpośrednim lub pośrednim rozliczaniem instrumentów finansowych przez kontrahentów centralnych (CCP) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.”

W § 22 ust. 1 dodaje się literę l) w następującym brzmieniu:

"l) wyrażanie opinii dotyczących transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, jeżeli planowana całkowita kwota jednostkowej transakcji przekroczy 20% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Opinia Rady Nadzorczej nie będzie wymagana w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, w których jest ograniczone ryzyko poprzez ustanowione zabezpieczenie, jednakże Rada Nadzorcza będzie informowana o takich transakcjach."

Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2) litera d) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance."

Zmienia się § 29 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2. Pełnomocnictw udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie."

Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 168.840.628 (sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) złote i dzieli się na 42.210.157 (czterdzieści dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-26Maciej MołdawaZastępca Dyrektora Departamentu Compliance

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »