MIRACULUM (MIR): Rejestracja zmiany Statutu - obniżenie kapitału zakładowego - raport 9

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,12 złotych, to jest z kwoty 1,50 złotych każda do kwoty 1,38 złotych każda. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji obniżenia wynosi 44.850.000,00 złotych

Reklama

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 32.500.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 32.500.000 głosów.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniono § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który obecnie brzmi:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,38 zł (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3.”

Jednocześnie Spółka zamieszcza poniżej uzasadnienie do ww. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

,,Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w jak najszerszym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie o dofinansowanie z funduszy unijnych pomimo spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki do stopnia umożliwiającego jej udział w konkursie i zdobycie znacznego dofinansowania w najbliższym roku nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,50 złotych do 1,38 złotych. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3.900.000,00 złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-01Tomasz Sarapata Prezes Zarządu
2019-02-01Marek KamolaCzłonek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »