Reklama

BACD (BAC): Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AURUM S.A. w upadłości układowej (dawniej Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwanej poniżej również "Spółką"), stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.06.2015 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian § 6, § 8 § 13 oraz § 15 Statutu Spółki.

Reklama

Dotychczasowe brzmienie zmienionych postanowień Statutu Spółki:

-§ 6

1. Spółka zarządza funduszami inwestycyjnymi odpłatnie.

2. Wysokość, sposób oraz terminy pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określają statuty poszczególnych funduszy inwestycyjnych.

-§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.166.200,00 (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście 00/100 złotych) i dzieli się na 1.583.100 (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

a.639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A;

b.533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;

c.319.950 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;

d.90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D.

-§ 13

1.Zarząd składa się z dwóch lub trzech członków.

-§ 15

1.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów w imieniu Spółki upoważnieni są:

a)łącznie dwaj członkowie zarząd,

b)jeden członek zarządu łącznie z prokurentem,

c)pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw

Treść dokonanych zmian w Statucie Spółki:

-§ 6

- wykreślono.

-§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.482.818,00 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście 00/100 złotych) i dzieli się na 1.741.409 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

a.639.900 (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A;

b.533.250 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;

c.319.950 (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;

d.90.000 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D;

e.158.309 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) akcji na okaziciela serii E.

- § 13

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków Zarządu.

-§15

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Jan Karaszewski Prezes Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »