Reklama

WORKSERV (WSE): Rejestracja zmiany Statutu Spółki. - raport 71

Raport bieżący nr 71/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: "Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o dokonaniu w dniu 5 listopada 2018 r., przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("KRS”), wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki ("Statut”), obejmującej dodanie wzmianki o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 29.100 zł, na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 października 2018 r., w przedmiocie emisji w drodze subskrypcji prywatnej 291.000 imiennych warrantów Subskrypcyjnych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego "WORK SERVICE” S.A. o kwotę nie większą niż 29.100 złotych poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej 291.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Y z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F oraz związanej z takim podwyższeniem zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii Y oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii Y do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (o treści tej uchwały Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 55/2018).

Reklama

Powyższa zmiana Statutu polega na dodaniu po §6d nowego §6e w brzmieniu następującym:

"§ 6 e

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o nie więcej niż 29.100 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez emisję nie więcej niż 291.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Y, posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F emitowanych na podstawie Uchwały nr 8/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 października 2018 r.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Y będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii F, o których mowa w ust. 2 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawa do objęcia Akcji Serii Y wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii F będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w dniu 30 czerwca 2019 r. i nie później niż w dniu 31 lipca 2019 r.”.

W związku z zarejestrowaniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz ogólna liczba wyemitowanych akcji Spółki i wynikających z nich głosów nie ulegają zmianie. W związku z tym, zgodnie z §6 Statutu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.509.482,30 zł i dzieli się na 65.094.823 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w seriach od A do S, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, reprezentujących łącznie 65.094.823 głosów

Podstawa prawna:

§5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-13Iwona Szmitkowska Wiceprezes Zarządu
2018-11-13Tomasz ŚlęzakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »