DECORA (DCR): Rejestracja zmiany Statutu Spółki - raport 20

Raport bieżący nr 20/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ("Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 czerwca 2020 r., przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, przyjętej uchwałą nr 23 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 29 maja 2020 r. ("WZ”).

Reklama

Zarejestrowana zmiana Statutu Spółki obejmuje:

a) § 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub za pomocą poczty elektronicznej, bądź złożą podpisy na liście obecności.”;

b) § 14 ust. 8 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał, które mają być podjęte w tym trybie są przedstawiane wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego.”;

c) § 14 ust. 12 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

"12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników. Przebieg takiego posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony na nośniku elektronicznym.”;

d) Skreślono treść § 14 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu:

"10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.”

Uchwałą nr 24 WZ przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę Statutu Spółki.

Pełną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą dokonaną zmianę prezentujemy w załączeniu.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-19Artur HibnerCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »