Reklama

KCI (KCI): Rejestracja zmiany Statutu Spółki KCI Spółka Akcyjna. - raport 58

Raport bieżący nr 58/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Emitent” bądź Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 30 września 2016 roku) powziął informację o rejestracji (na wniosek Emitenta) w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki wynikających z treści Uchwał Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2016 roku i Nr 39 i 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lipca 2016 roku (Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian w rejestrze w zakresie zmiany treści Art. 9.1. i Art. 26 Statutu Emitenta oraz dodania zapisów Art. 9.13 do 9.16 do Statutu Emitenta).

Reklama

Emitent poniżej podaje treść dotychczasowych, zmienionych oraz nowych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki:

W miejsce dotychczasowej treści Art. 9.1. Statutu w brzmieniu:

"9.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.609.006,48 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięć tysięcy sześć złotych 48/100) i dzieli się na 1.920.300.216 (słownie: jeden miliard dziewięćset dwadzieścia milionów trzysta tysięcy dwieście szesnaście) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda, w tym:

a) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A,

b) 3.997.500 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B,

c) 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

d) 51.990.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D,

e) 303.275.000 (słownie: trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E,

f) 1.388.081.128 (słownie: miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F,

g) 168.289.088 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem) akcji serii G”

wpisano treść:

"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57 609 006 zł (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięć tysięcy sześć złotych) i dzieli się na 68 582 150 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 84 gr (osiemdziesiąt cztery grosze) każda, wyemitowanych w jednej serii oznaczonej literą H i numerami od H- 000.000.001 do H-068.582.150”.

W miejsce dotychczasowej treści Art. 26 Statutu w brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia odbywają̨ się w Warszawie, Krakowie lub w miejscu siedziby Spółki.”

wpisano treść:

" Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Karniowicach (gm. Zabierzów) lub w miejscu siedziby Spółki.”

Ponadto dodano nowe zapisy o następującej treści:

- "9.13. Niezależnie od upoważnienia zawartego w ust. 9.6 - 9.12, Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4 206 754 zł (cztery miliony dwieście sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w tym także razem z emisją akcji na mocy upoważnienia zawartego w ust. 9.6.”

- "9.14. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej upoważnienie dla Zarządu zawarte w ust. 9.13.”

- "9.15. Do upoważnienia, o którym mowa w ust. 9.13 stosuje się zapisy ust. 9.8 – 9.12. statutu Spółki, w tym w szczególności zasady wyłączania prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach tego upoważnienia.”

- "9.16. Cena emisyjna akcji emitowanych na podstawie upoważnienia o którym mowa w art.9.13 Statutu, nie może być niższa niż cena godziwa akcji spółki ustalona zgodnie z ustawą o rachunkowości, na dzień badania, który nie może przypadać na więcej niż trzy miesiące przed uchwałą Zarządu o emisji akcji w tym trybie. Cena godziwa o której mowa w zdaniu poprzednim ustalona będzie przez biegłego rewidenta o uznanej w kraju renomie przykładowo wykonującego zawód w następujących firmach: Deloitte, KPMG oraz Grant Thorton Frąckowiak.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-30Grzegorz HajdarowiczPrezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »