MFO (MFO): Rejestracja zmiany statutu spółki w KRS - raport 21

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MFO S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 7 lipca 2017 r. na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu wydruku z KRS, powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany statutu Spółki, wynikającej z uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 16/2017).

Reklama

Zmiana statutu Spółki polegała na dodaniu po §13 nowego §13A, w następującym brzmieniu:

"§ 13A

1) Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 101.500,00 zł (sto jeden tysięcy pięćset i 00/100 złotych), przez emisję nie więcej niż 507.500 akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, na zasadach opisanych poniżej ("kapitał docelowy”).

2) Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

3) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

4) O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:

a) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;

c) określania warunków emisji akcji, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty/ dat, od której/ których akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;

d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;

e) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.

5) Uchwały Zarządu w sprawie ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

6) Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa objęcia nowych akcji ("prawo poboru”) w stosunku do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-07Renata ZdzieszyńskaProkurent
2017-07-07Adam PiekutowskiCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »