Reklama

POLIMEXMS (PXM): Rejestracja zmiany statutu Spółki w zakresie struktury kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 99/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 (dalej: ”Spółka”) informuje, iż w systemie usług elektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości eMS (mieszczący się pod adresem https://ems.ms.gov.pl) w dniu 18 września 2015 r. dokonano wpisu dotyczącego rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana dotyczy prowadzonego w Spółce procesu scaleniu akcji Spółki i polega na połączeniu każdych 50 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł, w jedną akcję spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2 zł, wobec czego stosunek wymiany został ustalony jako 50:1. Zmiana dotyczy również nominalnej wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Reklama

Przed zarejestrowaniem zmian na kapitał zakładowy składało się 4 330 940 100 akcji, które uprawniały do 4 330 940 142 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zarejestrowaniu dokonania umorzenia akcji na kapitał zakładowy składa się 86 618 802 akcji, które uprawniają do 86 618 802 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcje Spółki zostały połączone w jedna serię A.

Zmienione zostało dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

" § 9.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na:

1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda,

2 )381.174.683 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

3 )235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)grosze każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda ,dopuszczonych do obrotu giełdowego,

7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego,

8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,

9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć ) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,

10) 133.393.702 (sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwa )akcje zwykłe na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda,-

11) 2.863.571.852 (dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze)każda.

2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 słownie: (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.

6. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.265.216,88 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie więcej niż 256.630.422 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 15 października 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.125.000.000 (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31 lipca 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej”

Obecne brzmienie § 9 Statutu Spółki:

" § 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 173.237.604,00 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery) złote i dzieli się na 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, dopuszczonych do obrotu giełdowego.

2. Wykreślony.

3. Wykreślony.

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 154.638,00 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 77.319 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.

6. Wykreślony.

7. Wykreślony.

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 42.500.000 (czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31 lipca 2014 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-19Joanna Białas Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »