LARQ (LRQ): Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki - raport 17

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent” lub "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 16 kwietnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego w drodze emisji 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda w granicach kapitału docelowego. O podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 2 marca 2020 r.

Reklama

Po rejestracji akcji serii I kapitał zakładowy Spółki wynosi 858.616,60 zł (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i 60/100) i dzieli się na 8.586.166 (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym:

1) 975.000 (dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 1.225.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;

5) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;

6) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;

7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;

8) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;

9) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

10) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

11) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

12) 136.666 (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

13) 370.000 (trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

14) 570.000 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów przysługująca ze wszystkich akcji Spółki z uwzględnieniem uprzywilejowania 3.000.000 akcji imiennych serii od C1 do C6 (dwa głosy na jedną akcję) wynosi 11.586.166 (jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć).

Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia po emisji akcji serii I wynosi 520.837,50 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści siedem i 50/100).

Jedocześnie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zarejestrowania zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5 ust. 1, co nastąpiło w związku z ww. podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału zakładowego i dookreśleniem przez Zarząd Spółki jego wysokości w Statucie.

Poniżej Spółka przekazuje zarejestrowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, natomiast w załączniku do niniejszego raportu Spółka dołącza aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Aktualna treść § 5 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 858.616,60 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych i 60/100) i dzieli się na 8.586.166 (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 975.000 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 1.225.500 (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1;

4) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2;

5) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3;

6) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C4;

7) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C5;

8) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C6;

9) 84.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

10) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

11) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

12) 136.666 (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G;

13) 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

14) 570.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-16Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2020-04-16Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »