Reklama

SYNTHOS (SNS): Rekomendacja Rady Nadzorczej Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2012 - raport 7

Raport bieżący nr 7/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie a) art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami); oraz b) na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z 2009 roku ze zmianami) ("Rozporządzenie"), Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 7 marca 2013 r. Zarząd Emitenta powziął informacje o podjęciu przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały nr VII/54/2013 w sprawie przychylenia się do wniosku Zarządu i rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. wypłaty dywidendy w kwocie 1.005.670.000,00 (słownie: jeden miliard pięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) zł, to jest 0,76zł (siedemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję która to dywidenda wypłacona zostałaby w wyniku:

Reklama

a. uchylenia przez Walne Zgromadzenie Synthos S.A. uchwały nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku oraz przeznaczenia uzyskanej w ten sposób kwoty w wysokości 252.875.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy.

b. przeznaczenia całego zysku netto Synthos S.A. za 2012 rok do podziału między akcjonariuszy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta, zgodnie z wnioskiem Zarządu Emitenta, rekomenduje wypłatę dywidendy w dwóch transzach:

a. I transza w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona dnia 25 kwietnia 2013 roku (łącznie 661.625.000,00zł słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy)

b. II transza w wysokości 0,26 zł (dwadzieścia sześć groszy) na każdą akcję zostanie wypłacona dnia 11 lipca 2013 roku, (łącznie 344.045.000,00zł, słownie trzysta czterdzieści cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy).
Tomasz Kalwat - Prezes Zarządu
Zbigniew Lange - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Synthos SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »