Reklama

ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą ROBYG S.A. decyzji w sprawie zatwierdzenia polityki dywidendowej dotyczącej zysków za lata 2016 i 2017

Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 stycznia 2016 roku Zarząd przyjął politykę dotyczącą jego przyszłych rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy przez Spółkę z zysków za lata 2016 i 2017 ("Polityka Dywidendy”), która została następnie zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 14 stycznia 2016 roku.

Reklama

Polityka Dywidendy zakłada wypłaty korespondujące z wygenerowanym zyskiem netto grupy kapitałowej Spółki ("Grupa”). Z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych poniżej, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysków za lata 2016 i 2017 na poziomie od 65% do 80% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Powyższa Polityka Dywidendy została określona z zastrzeżeniem dostępności, na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, kapitałów własnych, które zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa mogą by przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, jak również zasobów gotówkowych koniecznych na dalszy rozwój Grupy oraz pojawiających się okazji inwestycyjnych. W konsekwencji, kluczowe zasady Polityki Dywidendy zakładają: (i) utrzymanie płynności finansowej Grupy; (ii) zapewnienie środków na dalszy wzrost oraz plany rozwojowe Grupy; (iii) zapewnienie zwrotu na kapitale.

Polityka Dywidendy może podlegać zmianom w następnych latach, w szczególności, w zależności od przyszłej sytuacji finansowej Spółki, konieczności zapewnienia jej płynności finansowej i regulowania zobowiązań finansowych, oraz poziomu kapitału koniecznego na rozwój Grupy.

Pomimo faktu, że Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na wskazanym powyżej poziomie, Zarząd nie może zagwarantować, że powyższa rekomendacja zostanie wykonana ani też nie może wskazać konkretnej wielkości przyszłej dywidendy. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy.

Jednocześnie Zarząd podtrzymuje założenia przyjęte w polityce dywidendy odnoszącej się do dywidend z zysków za lata 2014 i 2015 (o której zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 60/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku) ("Polityka Dywidendy z zysków za lata 2014 i 2015”). Zgodnie z zasadami przyjętymi w powyższej Polityce Dywidendy z zysków za lata 2014 i 2015 Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2015 na poziomie od 75% do 80% skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem zastrzeżeń, o których mowa w w.w. raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-14Artur Ceglarz Eyal KeltshWiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Dowiedz się więcej na temat: 2016 | 2017

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »