Reklama

ROBYG (ROB): ROBYG S.A. – Wykup części obligacji serii O ROBYG S.A. - raport 32

Raport bieżący nr 32/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji Spółki serii O ("Obligacje Serii O”) wyemitowanych w trybie oferty prywatnej w dniu 6 sierpnia 2015 r. których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 6 sierpnia 2019 roku, działając na podstawie pkt 17.1 Warunków Emisji podjął w dniu 3 lipca 2017 roku stosowną uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji Serii O tj. 40.000 sztuk Obligacji Serii O o wartości nominalnej 100 złotych każda.

Reklama

Jednocześnie, Zarząd określił zgodnie z Warunkami Emisji:

1/ dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 28.07.2017 r.; oraz

2/ dzień wypłaty świadczeń z Obligacji, tj. dzień przedterminowego wykupu ustalony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji na 06.08.2017 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu”), z zastrzeżeniem punktu 3 poniżej;

3/ dzień faktycznej płatności świadczeń z Obligacji: 07.08.2017 r. (ustalony z uwagi na fakt, iż Dzień Przedterminowego Wykupu przypada w niedzielę);

Wykup Obligacji Serii O związany jest z zamiarem zwolnienia z hipoteki zabezpieczającej Obligacje Serii O, o ustanowieniu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 88/2015 z dnia 18 września 2015 roku, nieruchomości będącej we własności ROBYG GREEN MOKOTÓW Sp. z o.o. ( poprzednia nazwa spółki : ROBYG Praga Investment Sp. z o.o.), spółki w której Spółka posiada pośrednio 51 % udziałów w kapitale zakładowym, w celu realizacji na tej części nieruchomości dalszych etapów projektu deweloperskiego Green Mokotów.

W związku z tym, iż przedterminowy wykup Obligacji nastąpi na koniec okresu odsetkowego wskazanego w punkcie 17.1.3 podpunkt (i) Warunków Emisji Obligacji, tj. na koniec czwartego okresu odsetkowego, wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Spółkę na rzecz obligatariusza 100,50 % Należności Głównej (w rozumieniu Warunków Emisji) za każdą Obligację, ;tj. kwoty 100,50 zł (słownie: sto złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Obligację.

Przedterminowy wykup części Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.

Przedterminowy wykup części Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż po dokonaniu przedterminowego wykupu części Obligacji, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, będą one wykupione, a następnie umorzone.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-03Zbigniew Okoński Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »